AGENT TEATRALNY E.E SCHMITTA

Jan Nowak, założyciel i dyrektor Dramedition jest również agentem teatralnym Erica-Emmanuela Schmitta w Polsce.
Jest jedyną osobą upoważnioną do reprezentowania autora w Polsce, podpisywania oraz negocjowania umów licencyjnych.

Jest też tłumaczem nowych sztuk autora na język polski.